Die Finalisten 2018

Parviz Baburkhel

Alexander Bayerer

Sophie Böker

Anas Dababo

Lara Hock

Johanna Marie Lerch

Franziska Mowitz

Lisa Plötz

Sven Preißler

Michael Stoerzel

Monika Weingärtner

Thomas Wolf